På forrige FAU møte på skulen vart det diskutert problemstillinga kring trygg ferdsel for elevar og tilsette, og tilkomst til skulen. Foreldrearbeidsutvalet vil be alle brukara av skulen om å respektere skiltet om innkøyring forbudt. Dette forbudet gjeld heile døgnet,  og det er for at borna og ungdommane våre skal ferdast trygt på skulen.

Skiltet har stått der ei tid, og ein opplever at ikkje alle har fått dette med seg, derfor informerer vi her på Eikefjordnett. Forbodet gjeld ikkje røyrslehemma og varelevering.

Helsing FAU ved Eikefjord Skule

FJELLET

20060219-400-efj_st.jpg

Eikefjord

20140816-barntohjul.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170511-400-hallen.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com